top of page

O ART CAMPU

Jsme tým 14-ti lidí z různých částí České republiky, Anglie a Kanady, kteří na kempech pro děti a mládež povedou workshopy ve všech uměleckých oborech a sportu.

Ve dnech 11.08. - 02.09. 2024 odlétáme na tři týdny do Keni, kde budeme spolupracovat s místní církví na dvou táborech, ve dvou vesnicích uprostřed buše – Ndere a Kapiyo, a kde budeme s pomocí místních lidí pracovat se skupinou 200-300 dětí. Art Camp bude probíhat v denní formě, kam děti budou každý den docházet a dostanou zde každý den oběd a svačinu.

Pastor Paul povede programy, kde se budeme zamýšlet nad příklady Boží svobody v Bibli a každý den budeme ve skupinách diskutovat, co to znamená pro náš každodenní život.

Snímek obrazovky 2024-02-26 112007.png

V průběhu týdne budeme vytvářet umělecký projekt, ve kterém budeme na každém workshopu pracovat na tématu svobody. Na konci týdne jej veřejně představíme. Naším cílem není dokonalý výsledek, ale cesta k němu během společného týdne.

Děkujeme za veškerou podporu, kterou nám dáváte, modlitebně i finančně, abychom mohli naplnit Boží poslání k těmto lidem. Věříme, že z Boží milosti proměna jednoho člověka může proměňovat další a přinášet Boží království mezi nás.

Chceme investovat do mladé generace, která žije v chudé části Keni, kde není tolik možností
osobního rozvoje, zaměstnání a mnoho lidí díky tomu končí v závislostech různého druhu. I proto jsme se rozhodli pro téma „Život v Boží svobodě“.

MacFoto_Kena2022_256.jpg

naše
CÍLE

Budovat generaci, která bude žít ve svobodě, oni jsou naděje a budoucnost národa.

Podpořit růst dětí a komunity. Poukázat a upevnit to, kým jsou v Kristu.

Ukázat mládeži v Keni Boží charakter prostřednictvím umění a kreativity, jako jeden z prostředků vyjádření lásky k Bohu.

Sdílet svůj vztah s Bohem v místní komunitě.

6575FB4F-AA3E-4500-AFAC-FE8CFD0D300C.png

Proč zrovna tato komunita?

Máme dobré kontakty mezi místními lidmi, kteří se snaží své komunitě pomoci, jak prakticky, tak v duchovnímu růstu.

Když jsem byl naposled v Keni, vnímal jsem touhu někdy se sem vrátit a pomáhat ve službě církvím, které slouží v chudých oblastech a nemají za sebou bohaté mecenáše.

Jakmile přišla Hanka s nápadem rozšířit službu Effathy právě do Keni a právě do takové neprominentní oblasti, zajásal jsem.

Velmi celému projektu Art Campu i navazující dlouhodobější práci Hanky fandím a upřímně doufám, že se najde dostatek podporovatelů, kteří umožní, že mnoho mladých, nadaných Keňanů rozvine svůj umělecký i duchovní potenciál.

Roman Toušek - vedoucí Effathy

KONTAKTUJTE NÁS

kenya@effatha.cz

  • Instagram
  • Whatsapp
  • Facebook
bottom of page